1. กด ที่อยู่ตรงแถบเมนูด้านบน

2. กรอก Email ลงในช่องกรอกข้อมูลทางฝั่งขวา จากนั้นให้กดที่ปุ่ม

3. กรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียน โดย * คือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ทั้งนี้พาสเวิร์ดที่ตั้งจะต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้กดที่ปุ่ม

4. เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย จะมี pop up ขึ้นมาดังรูปด้านล่าง ให้กดที่ปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าเว็บ

1. หลังจากกดปุ่ม ที่อยู่ในหน้างานแสดงแล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้าสำรองที่นั่งดังรูปด้านล่าง

2. ทำการเลือกรอบแสดงโดยการกดเลือกวันที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงรอบเวลาขึ้นมา ให้คลิกเลือกรอบเวลาที่ต้องการจะทำการซื้อ

3. เมื่อเลือกรอบแสดงแล้ว ระบบจะแสดงผังที่นั่งทั้งหมดขึ้นมา ให้กดคลิกไปที่โซนที่นั่งที่ต้องการจะซื้อ

4. เมื่อเลือกโซนแล้ว ระบบจะแสดงผังที่นั่งของโซนนั้นขึ้นมา ให้กดคลิกไปที่ผังที่นั่ง

5. เมื่อกดคลิกที่ผังที่นั่งแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดผังที่นั่งในโซนนั้นขึ้นมา โดย

 • คือที่นั่งที่สามารถซื้อได้
 • คือที่นั่งที่ถูกคนอื่นซื้อไปแล้ว
 • คือที่นั่งที่เรากดเลือก

 • เมื่อเลือกที่นั่งได้แล้ว ให้กดปุ่ม

  6. เลือกประเภทบัตรเครดิต/เดบิต และจำนวนบัตรที่ซื้อที่จะใช้กับบัตรเครดิต/เดบิตประเภทนั้นๆ จากนั้นให้กดปุ่ม ที่อยู่ทางขวามือ โดนนับจากขั้นตอนนี้เป็นไป ท่านจะมีเวลา 30 นาที ในการทำธุรกรรมผ่านระบบ

  7. ตรวจสอบความถูกต้อง หากต้องการยกเลิกที่นั่งที่เลือก ให้กดปุ่ม ที่อยู่ใต้ยอดรวมทางขวามือ หรือหากต้องการซื้อเพิ่มให้กดปุ่ม หลังจากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ทางการเลือกวิธีจัดส่งบัตรโดยการเลือกที่ ในกรณีที่จ่ายผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ให้กรอกข้อมูลของผู้ถือบัตรให้ครบถ้วน เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม
  (กดคลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการชำระเงินกรณีจ่ายผ่าน 7 Eleven)

  8. ระบบจะมีหน้าต่าง pop up ดังรูปด้านล่างขึ้นมา ให้กดปุ่ม แล้วรอสักครู่ ระบบจะทำการโหลดหน้าธุรกรรมของธนาคารขึ้นมา

  9. กรอกข้อมูลบัตรให้ครบ จากนั้นให้กดปุ่ม

  10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นให้กดปุ่ม แล้วรอสักครู่ ระบบจะทำการโหลดหน้าธุรกรรมของธนาคารขึ้นมาเ

  11. รอจนกระทั่งหน้าต่างดังรูปด้านล่างโหลดขึ้นมา ให้กดปุ่ม แล้วรอสักครู่ ทางระบบของธนาคารจะทำการส่งรหัสเข้าไปที่โทรศัพท์ที่ท่านทำการลงทำเบียนไว้ จากนั้นให้นำรหัสที่ได้มากรอกในช่องว่าง จากนั้นจึงกดปุ่ม

  12. ระบบจะทำการโหลดหน้าต่างดังรูปด้านล่างขึ้นมา ให้รอสักครู่ ห้ามปิดหน้าต่าง หรือ refrash หรือ กด back โดยเด็ดขาด

  13. การซื้อบัตรเสร็จสิ้น เมื่อระบบโหลดหน้าต่างดังรูปด่านล่างแล้ว โดยจะมี Email ยืนยันส่งไปยัง Email ของท่าน หากเลย 10 นาทีไปแล้ว ยังไม่ได้รับ Email ยืนยันจากทางระบบ กรุณาติดต่อ 02-9840470 (เวลาทำการ 9.00 น. - 17.30 น.) หรือ 094-6858811

  14. กดเลือกที่ปุ่ม จากนั้นให้กดติ๊กเครื่องหมายที่ช่องเงื่อนไขแล้วกดทุ่ม

  15. รอสักครู่ ระบบจะทำการโหลดหน้าของ Counter Service ขึ้นมา กรอกข้อมูลลงในฟอร์มแล้วกดปุ่ม

  16. รอสักครู่ ระบบจะทำการโหลดหน้า ใบแจ้งการชำระเงิน (Pay Slip)ขึ้นมา ให้ทำการกดปุ่ม ปรินท์ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ 7 Eleven

  1. ให้ออกจากระบบโดยการกดที่

  2. ทำการเลือกที่นั่งใหม่อีกครั้งโดยไม่ต้อง Login เข้าระบบ เมื่อทำการเลือกที่นั่งเสร็จให้กดที่ปุ่ม

  3. ระบบจะโหลดหน้า pop up ขึ้นมา ให้กรอก E-mail และ password ในฟอร์มในส่วนของ ลูกค้าเดิม (มีบัญชีแล้ว) จากนั้นจึงกดปุ่ม

  4. ระบบจะทำการโหลดหน้าขั้นตอนถัดไปขึ้นมา