1. กด ที่อยู่ตรงแถบเมนูด้านบน


2. กรอก Email ลงในช่องกรอกข้อมูลทางฝั่งขวา จากนั้นให้กดที่ปุ่ม


3. กรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียน โดย * คือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ทั้งนี้
     1. ชื่อ-นามสกุลจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ
     2. พาสเวิร์ดที่ตั้งจะต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้กดที่ปุ่ม


4. เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย จะมี pop up ขึ้นมาดังรูปด้านล่าง ให้กดที่ปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าเว็บ


1. หลังจากกดปุ่ม ที่อยู่ในหน้างานแสดงแล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้าสำรองที่นั่งดังรูปด้านล่าง


2. ทำการเลือกรอบแสดงโดยการกดเลือกวันที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงรอบเวลาขึ้นมา ให้คลิกเลือกรอบเวลาที่ต้องการจะทำการซื้อ3. เมื่อเลือกรอบแสดงแล้ว ระบบจะแสดงผังที่นั่งทั้งหมดขึ้นมา ให้กดคลิกไปที่โซนที่นั่งที่ต้องการจะซื้อ

4. เมื่อเลือกโซนแล้ว ระบบจะแสดงผังที่นั่งของโซนนั้นขึ้นมา ให้กดคลิกไปที่ผังที่นั่ง


5. เมื่อกดคลิกที่ผังที่นั่งแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดผังที่นั่งในโซนนั้นขึ้นมา โดย

 • คือที่นั่งที่สามารถซื้อได้
 • คือที่นั่งที่ถูกคนอื่นซื้อไปแล้ว
 • คือที่นั่งที่เรากดเลือก

 • เมื่อเลือกที่นั่งได้แล้ว ให้กดปุ่ม


  6. เลือกประเภทบัตรเครดิต/เดบิต และจำนวนบัตรที่ซื้อที่จะใช้กับบัตรเครดิต/เดบิตประเภทนั้นๆ จากนั้นให้กดปุ่ม ที่อยู่ทางขวามือ โดนนับจากขั้นตอนนี้เป็นไป ท่านจะมีเวลา 30 นาที ในการทำธุรกรรมผ่านระบบ


  7. ตรวจสอบความถูกต้อง หากต้องการยกเลิกที่นั่งที่เลือก ให้กดปุ่ม ที่อยู่ใต้ยอดรวมทางขวามือ หรือหากต้องการซื้อเพิ่มให้กดปุ่ม หลังจากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลือกวิธีจัดส่งบัตรโดยการเลือกที่ ในกรณีที่จ่ายผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ให้กรอกข้อมูลของผู้ถือบัตรให้ครบถ้วน เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม
  (กดคลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการชำระเงินกรณีจ่ายผ่าน 7 Eleven)


  8. ระบบจะมีหน้าต่าง pop up ดังรูปด้านล่างขึ้นมา ให้กดปุ่ม แล้วรอสักครู่ ระบบจะทำการโหลดหน้าธุรกรรมของธนาคารขึ้นมา


  9. กรอกข้อมูลบัตรให้ครบ จากนั้นให้กดปุ่ม


  10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นให้กดปุ่ม แล้วรอสักครู่ ระบบจะทำการโหลดหน้าธุรกรรมของธนาคารขึ้นมา


  11. รอจนกระทั่งหน้าต่างดังรูปด้านล่างโหลดขึ้นมา ให้กดปุ่ม แล้วรอสักครู่ ทางระบบของธนาคารจะทำการส่งรหัสเข้าไปที่โทรศัพท์ที่ท่านทำการลงทะเบียนไว้ จากนั้นให้นำรหัสที่ได้มากรอกในช่องว่าง จากนั้นจึงกดปุ่ม


  12. ระบบจะทำการโหลดหน้าต่างดังรูปด้านล่างขึ้นมา ให้รอสักครู่ ห้ามปิดหน้าต่าง หรือ refrash หรือ กด back โดยเด็ดขาด


  13. การซื้อบัตรเสร็จสิ้น เมื่อระบบโหลดหน้าต่างดังรูปด่านล่างแล้ว โดยจะมี Email ยืนยันส่งไปยัง Email ของท่าน หากเลย 10 นาทีไปแล้ว ยังไม่ได้รับ Email ยืนยันจากทางระบบ กรุณาติดต่อ 02-9840470 (เวลาทำการ 9.00 น. - 17.30 น.) หรือ 094-6858811


  14. กดเลือกที่ปุ่ม จากนั้นให้กดติ๊กเครื่องหมายที่ช่องเงื่อนไขแล้วกดปุ่ม


  15. รอสักครู่ ระบบจะทำการโหลดหน้าของ Counter Service ขึ้นมา กรอกข้อมูลลงในฟอร์มแล้วกดปุ่ม


  16. รอสักครู่ ระบบจะทำการโหลดหน้า ใบแจ้งการชำระเงิน (Pay Slip)ขึ้นมา ให้ทำการกดปุ่ม ปรินท์ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ 7 Eleven ทั้งนี้จะต้องทำการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หากเกินเวลา ระบบจะทำการยกเลิกที่นั่งที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ


  1. ให้ออกจากระบบโดยการกดที่


  2. ทำการเลือกที่นั่งใหม่อีกครั้งโดยไม่ต้อง Login เข้าระบบ เมื่อทำการเลือกที่นั่งเสร็จให้กดที่ปุ่ม


  3. ระบบจะโหลดหน้า pop up ขึ้นมา ให้กรอก E-mail และ password ในฟอร์มในส่วนของ ลูกค้าเดิม (มีบัญชีแล้ว) จากนั้นจึงกดปุ่ม


  4. ระบบจะทำการโหลดหน้าขั้นตอนถัดไปขึ้นมา


  1. ให้ Login เข้ากระบบโดยการกดที่ ที่อยู่ตรงแถบเมนูด้านบน


  2. หลังจาก Login เข้ากระบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลของท่านขึ้นมาดังรูปด้านล่าง


  3. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ แล้วกดบันทึกข้อมูลใหม่ที่ปุ่ม ที่อยู่ด้านล่างสุด